Χειρισμός και προσαρμογή βάσεων για τη δημιουργία νέων βάσεων ελαστικών ενδυμάτων και ντένιμ παντελόνι. Οι προδιαγραφές του ενδύματος και οι μετρήσεις για την ακρίβεια του σχεδίου. Δημιουργία φύλλων προδιαγραφών (specificationsheets).