Το εργαστήριο αρθρώνεται γύρω από την εκπόνηση μικρού συνθετικού θέματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, το οποίο επεξεργάζονται οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Στο τρέχον εξάμηνο το θέμα αφορά κατοικία μόνιμης διαμονής στις Σέρρες.

Το θέμα εξελίσσεται κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων των φοιτητών μεταξύ τους με τη διδάσκουσα κάθε τμήματος. Με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνθετικού θέματος, οι φοιτητές/τριες εργάζονται, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, παράλληλα, σε επιμέρους συνθετικές ή άλλες ασκήσεις σχεδιασμού, ενώ καλούνται, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, να παρουσιάσουν στην τάξη ή να προ-παραδώσουν μέρος της δουλειάς τους. Όλη η πορεία της συνθετικής/ σχεδιαστικής εργασίας υποβάλλεται, μαζί με τα τελικά σχέδια, στο τέλος του εξαμήνου, ενώ για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται και η συμμετοχή ατομικά σε γραπτή εξέταση (τεστ προόδου).